VPLYV PROJEKTOVÉHO VYUČOVANIA NA ZVYŠOVANIE MOTIVÁCIE A ÚROVNE SLOVNEJ ZÁSOBY V PREDMETE NEMECKÝ JAZYK

Autor, Popis: 
Martina Kostková, Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA DRUHÚ ATESTÁCIU V PREDMETE NEMECKÝ JAZYK
Časopis: 
Pedagogické rozhľady