VPLYV INTERVENČNÉHO POHYBOVÉHO PROGRAMU NA ROZVOJ LOKOMOČNÝCH POHYBOV DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Autor, Popis: 
Miriam Kováčová, Materská škola, Družby 3, Banská Bystrica VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA PRVÚ ATESTÁCIU V ŠTUDIJNOM ODBORE PREDŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA
Časopis: 
Pedagogické rozhľady