VPLYV DIGITÁLNEHO VZDELÁVANIA NA POČÚVANIE S POROZUMENÍM NA HODINÁCH ANGLICKÉHO JAZYKA V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Autor, Popis: 
Marcela Bukovičová, Súkromná základná škola, Tr. SNP 104, Košice VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA DRUHÚ ATESTÁCIU: UČITEĽSTVO PRE 1. STUPEŇ ZŠ
Časopis: 
Pedagogické rozhľady