V ŠĽAPAJACH OTCA DETSKEJ LITERATÚRY

Autor, Popis: 
O interpretácii umeleckého textu č. 26 : transformácia detského aspektu a recepčná prax. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2011, 332 s. ISBN 978-80-8094-925-9 Lucia Kozáková, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Časopis: 
Pedagogické rozhľady