ÚLOHY IMPLEMENTUJÚCE ČITATEĽSKÚ GRAMOTNOSŤ DO PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA

Autor, Popis: 
Jana Tomášová, Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34, Prešov VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA DRUHÚ ATESTÁCIU V PREDMETE OBČIANSKA NÁUKA
Časopis: 
Pedagogické rozhľady