TVORBA UČEBNÝCH POMÔCOK V PODMIENKACH PREDMETU HUDOBNÁ NÁUKA

Autor, Popis: 
Gabriela Rošková, Základná umelecká škola, Štefánikova 99/72, Poprad VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA PRVÚ ATESTÁCIU V ŠTUDIJNOM ODBORE UČITEĽSTVO VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV: HUDOBNÉ UMENIE
Časopis: 
Pedagogické rozhľady