TROJUHOLNÍK V PREDSTAVÁCH A ZRUČNOSTIACH ADEPTA UČITEĽSTVA PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

Autor, Popis: 
Ľubica Gerová, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Anotácia: 
Článok poukazuje na predstavy a zručnosti študentov odboru Predškolská a elementárna pedagogika v súvislosti s jedným z rovinných útvarov - trojuholníkom, s ktorými prichádzajú na vysokoškolské štúdium na PF UMB v Banskej Bystrici. Absolventi tohto odboru budú pôsobiť v predprimárnom a v primárnom vzdelávaní a budú formovať aj geometrické predstavy ďalšej generácie. Hodnotenie poukázalo na rezervy v rozvíjaní správnych geometrických predstáv.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady