TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT AKO POZITÍVNY NÁSTROJ ROZVOJA OSOBNOSTI ŽIAKOV

Autor, Popis: 
Michal Modrák, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov
Anotácia: 
Autor pojednáva o riadení telovýchovného procesu v škole, o význame telesnej a športovej výchovy v intenciách zdravého životného štýlu a o výchove žiakov regionálneho školstva ku kladnému vzťahu k trvalej celoživotnej telocvičnej aktivite.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady