TAXONÓMIA CIEĽOV LABORATÓRNYCH CVIČENÍ

Autor, Popis: 
Ján Bajtoš, Metodické centrum, Prešov Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 1996, č. 1, s. 2-4.
Anotácia: 
Prezentácia taxonómie cieľov laboratórnych cvičení. Kategorizácia cieľov pre všetky etapy realizácie experimentov. Formulácia požiadaviek na opodstatnenosť vyučovacích cieľov na zefektív nenie vyučovacieho procesu.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady