SYNDRÓM VYHORENIA V UČITEĽSKEJ PROFESII VO VZŤAHU K PRACOVNEJ SPOKOJNOSTI A SOCIÁLNEJ OPORE

Autor, Popis: 
Ivana Kolibárová, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice
Anotácia: 
V príspevku bližšie popisujeme pojem syndróm vyhorenia a predstavujeme výsledky realizovaného výskumu so zameraním na objasnenie vzťahu syndrómu vyhorenia k pracovnej spokojnosti a k sociálnej opore v učiteľskej profesii. Zameriavame sa aj na vzťah medzi sociodemografickými ukazovateľmi a syndrómom vyhorenia.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady