STRATÉGIE A METÓDY ROZVOJA GRAFOMOTORIKY DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE

Autor, Popis: 
Helena Šulová, Materská škola, 5. apríla 12, Bánovce nad Bebravou VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA DRUHÚ ATESTÁCIU V ŠTUDIJNOM ODBORE UČITEĽSTVO PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Časopis: 
Pedagogické rozhľady