STRATEGICKÉ RIADENIE ŠKOLY

Autor, Popis: 
Mária Rychnavská, Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Bratislava Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 2011, č. 2, s. 18-21.
Anotácia: 
Cieľom príspevku je vymedziť význam strategického riadenia školy, formulovať postup na tvorbu strategického plánu rozvoja školy a na konkrétnom príklade definovať strategické ciele vyplývajúce z vnútornej a vonkajšej analýzy školy.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady