STIMULÁCIA SOCIO-EMOCIONÁLNEHO ROZVOJA PROSTREDNÍCTVOM EDUKAČNÝCH AKTIVÍT A HIER

Autor, Popis: 
Viera Fungáčová, Materská škola Radvanská 26, Banská Bystrica VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA PRVÚ ATESTÁCIU V ŠTUDIJNOM ODBORE UČITEĽSTVO PRE MŠ
Časopis: 
Pedagogické rozhľady