SPOLUPRÁCA GALÉRIE/MÚZEA A PEDAGÓGA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

Autor, Popis: 
Martina Pavlikánová, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Anotácia: 
Edukácia v galériách, múzeách a iných kultúrnych inštitúciách získava v rámci výchovno-vzdelávacieho systému stále väčšiu dôležitosť. Tieto inštitúcie sa stávajú otvorenými diskusnými a interaktívnymi priestormi, ktoré nepoznajú kultúrne bariéry. V rámci svojho vzdelávania podávajú pomocnú ruku aj pedagógom predprimárneho vzdelávania. Pomáhajú dosahovať stanovené ciele vzdelávania a ponúkajú interaktívne vzdelávacie priestory.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady