ŠPECIFIKÁ PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

Autor, Popis: 
Mária Ondrejová, Základná škola, Ul. 17. novembra, Sabinov
Anotácia: 
Autorka tohto príspevku poukazuje ne prácu výchovného poradcu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia v podmienkach základnej školy.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady