SOUČASNÁ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V ČESKÝCH ŠKOLÁCH

Autor, Popis: 
Stanislava Hoferková, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Václav Bělík, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Anotácia: 
Příspěvek představuje současnou podobu primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v prostředí českých škol. Stručně charakterizuje termín rizikové chování, který se používá v posledních letech zejména ve školství. Více popisuje směry, které charakterizují současné snahy o zkvalitnění primární prevence ve škole: začlenění prevence do kurikula české školy nebo vstup externích subjektů (státních i nestátních) do škol k posílení aktivit v oblasti primární prevence.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady