„SKRYTÁ“ SELEKCIA ŽIAKOV NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Autor, Popis: 
Renáta Pondelíková, Metodicko-pedagogické centrum, Banská Bystrica Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 2005, č.31, s.1-2.
Anotácia: 
Zamyslenie sa nad silnými a slabými stránkami diferenciácie žiakov podľa schopností v súčasných základných školách.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady