ŠKOLA ZDRAVÉHO ŽIVOTA (PREVENCIA ZÁVISLOSTÍ NA PRVOM STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY)

Autor, Popis: 
Barbora Živčáková, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Spišská Nová Ves
Anotácia: 
Hlavným cieľom príspevku je uvedomiť si potrebu primárnej prevencie závislosti už u detí mladšieho školského veku. V článku predstavujeme niektoré aplikované techniky. Záver tvoria zaujímavé informácie získané prieskumom skúsenosti detí daného veku s návykovými látkami a činnosťami, ktoré sú výstupom pozorovania z realizovaných besied
Časopis: 
Pedagogické rozhľady