ROZVOJ POROZUMENIA TEXTU V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Autor, Popis: 
Eva Líšková, Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Bratislava Darina Bačová, Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Bratislava
Anotácia: 
V príspevku sa venujeme rozvoju čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní, vybraným metodickým postupom zameraným na jeho rozvoj v edukácii na 1. stupni základnej školy. Porozumenie textu zahŕňa činnosti využívané pri práci s textom s dôrazom na riešenie úloh v rámci textu a nad rámec textu.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady