ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA METÓDAMI AKTÍVNEHO VYUČOVANIA OSVEDČENÁ PEDAGOGICKÁ SKÚSENOSŤ EDUKAČNEJ PRAXE – VÝŤAH

Autor, Popis: 
Miriam Hajrová, Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
Anotácia: 
Príspevok opisuje niektoré aktivizujúce metódy rozvíjajúce kritické myslenie žiakov. Zároveň poskytuje niekoľko ukážok vyučovacích hodín s metódami aktívneho vyučovania, využiteľnými už v primárnom vzdelávaní. Tieto metódy sa dajú využiť vo všetkých vyučovacích predmetoch a vo všetkých stupňoch vzdelávania.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady