ROZVOJ ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI ŽIAKOV 7. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Autor, Popis: 
Oľga Felcanová, Základná škola, Ul. A. Stodolu 60, Martin VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA DRUHÚ ATESTÁCIU V PREDMETE SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Časopis: 
Pedagogické rozhľady