ROZVÍJANIE MATEMATICKEJ GRAMOTNOSTI U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU PROSTREDNÍCTVOM TANGRAMU

Autor, Popis: 
Iveta Slobodníková, Materská škola, Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA PRVÚ ATESTÁCIU V ŠTUDIJNOM ODBORE PREDŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA
Časopis: 
Pedagogické rozhľady