ROZPRÁVKY NIELEN NA ČÍTANIE

Autor, Popis: 
Andrea Nagyová, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Nové Zámky
Anotácia: 
V príspevku poskytujeme informáciu o novej didaktickej pomôcke s názvom Rozprávky nielen na čítanie určenej pre žiakov, pedagógov, školských psychológov. V článku oukazujeme aj na funkciu rozprávok a ich pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti detí.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady