RIADENIE KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA A UČIACA SA ŠKOLA

Autor, Popis: 
Mária Šnídlová, Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Žilina Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 2010, č. 2, s. 23-25.
Anotácia: 
Príspevok sa zameriava na kontinuálne vzdelávanie učiteľov z pohľadu riadiacich procesov v škole. Autorka uvádza stratégie rozvoja školy a rozvoja jednotlivca v kontexte realizovaného prieskumu, uvádza výhody a nevýhody rôznych foriem vzdelávania učiteľov. V texte sú definované prvky učiacej sa organizácie a ich transformácia na školské prostredie.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady