PROJEKTY SLOVENSKEJ PEDAGOGICKEJ KNIŽNICE NA PODPORU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI ŽIAKOV

Autor, Popis: 
Rozália Cenigová, Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava
Anotácia: 
Príspevok predstavuje aktivity Slovenskej pedagogickej knižnice zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti prostredníctvom projektov, ktoré realizujú školské knižnice, základné školy a stredné školy pre žiakov.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady