PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽOV NA SLOVENSKU A JEHO KRITICKÉ MIESTA

Autor, Popis: 
Ivan Pavlov, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
Abstrakt: 
Príspevok popisuje súčasnú situáciu v profesijnom rozvoji učiteľov na Slovensku. Prezentuje komponenty systému podpory profesijného rozvoja (motiváciu, sústavu poskytovateľov, model financovania, vzdelávacie potreby a programy, profesijné kompetencie a štandardy, procesy učenia sa), ktoré sú potrebné na jeho optimálne fungovanie.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady