PROBLÉMY VZDELÁVANIA A HODNOTENIA INFORMÁCIE Z KONFERENCIE

Autor, Popis: 
Jozef Gál, Metodické centrum, Banská Bystrica Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 1993, č. 4-5, s. 34-36.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady