PROBLÉM NESPOĽAHLIVÉHO ROZPRÁVAČA V TVORBE J. G. TAJOVSKÉHO

Autor, Popis: 
Ivica Hajdučeková, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Anotácia: 
Príspevok konfrontuje odborné zámery interpretačnej koncepcie vyučovania literatúry obsiahnuté v Štátnom vzdelávacom programe so súčasnými literárnovednými poznatkami.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady