PRIPRAVENOSŤ DETÍ NA VSTUP DO ŠKOLY Z HĽADISKA ROZVOJA MATERINSKÉHO JAZYKA

Autor, Popis: 
Jolana Manniová, Metodické centrum, Bratislava Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 1999, č. 1, s. 4-6.
Anotácia: 
Rozvíjanie materinského jazyka a jazykovej výchovy u žiakov predškolského veku z hľadiska požiadaviek súčasnej školy. Špecifický druh cieľavedomého výchovno-vzdelávacieho pôsobenia na rozvoj detí ako príprava na úspešný vstup do školy.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady