PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA A VZDELÁVANIE VO ŠVÉDSKU (VÝSTUP Z ODBORNEJ ZAHRANIČNEJ STÁŽE)

Autor, Popis: 
Elena Jahodjarová, ZŠ s MŠ Podzávoz 2739, Čadca Helena Záborská, SMŠ Lienka, J. Lettricha 2, Martin
Anotácia: 
V príspevku sú prezentované informácie z odbornej stáže pre účastníkov národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania, zamerané na získavanie konkrétnych skúseností z oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania vo Švédsku v materskej škole s Reggio Emilia prístupom.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady