PERSONÁLNA STRATÉGIA ŠKOLY V KONTEXTE PROFESIJNÉHO ROZVOJA UČITEĽOV V KARIÉROVOM SYSTÉME

Autor, Popis: 
Miroslav Valica, Metodicko-pedagogické centrum, Banská Bystrica Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 2006, č.4-5, s. 40-44.
Anotácia: 
Koncepcia profesionálneho rozvoja. Personálna stratégia školy ako základný nástroj riadenia kvality zamestnancov školy. Oblasti personálnej stratégie a vymedzenie priorít, programov.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady