PEDAGOGICKÉ ROZHĽADY: ODBORNO-METODICKÝ ČASOPIS PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Autor, Popis: 
Miroslava Krušinská, študentka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Anotácia: 
Hlavný zámer príspevku je analyzovať Pedagogické rozhľady, čo zahŕňa prehľad najaktívnejších autorov, miesto pôsobenia autorov, obsahovú štruktúru časopisu podľa jednotlivých rubrík a tém.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady