NÁZORY UČITEĽOV ETICKEJ VÝCHOVY NA PROFESIJNÉ KOMPETENCIE V KONTEXTE INOVÁCIE VÝUČBY ETICKEJ VÝCHOVY

Autor, Popis: 
Miroslav Valica, Petra Fridrichová, Terézia Rohn, Ján Kaliský, Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Časopis: 
Pedagogické rozhľady