NÁVRH ETICKÉHO KÓDEXU UČITEĽA

Autor, Popis: 
Jozef Gál, Metodické centrum, Banská Bystrica Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 2000, č.1, s. 1-3.
Anotácia: 
Absencia etického kódexu učiteľa. Zdôvodnenie nevyhnutnosti jeho vzniku. Návrh znenia.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady