MOŽNOSTI AKČNÉHO VÝSKUMU V INOVÁCII VÝUČBY ETICKEJ VÝCHOVY

Autor, Popis: 
Miroslav Valica, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Anotácia: 
Autor prezentuje možnosti inovácie vo výučbe podmienenej permanentnou didaktickou reflexiou učiteľa formou akčného výskumu. Ide o zlepšovanie jeho pedagogickej činnosti exaktnejšou, systematickou spätnou väzbou vo vzťahu k pedagogickej teórii a vytvorení vlastnej koncepcie výučby. Pretože akčný výskum využívajú učitelia etickej výchovy praxi málo, poukazujeme na jeho možnosti pre skvalitňovanie a inováciu výučby, rozvoj ich profesionality.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady