METÓDY PRÁCE S VYUŽITÍM VIDEOSEKVENCIÍ V EDUKAČNOM PROCESE V PREDMETE SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Autor, Popis: 
Anetta Mária Gnidová, Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA DRUHÚ ATESTÁCIU V PREDMETE SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Časopis: 
Pedagogické rozhľady