METÓDY KRITICKÉHO MYSLENIA VO VYUČOVANÍ RÓMSKEHO JAZYKA A LITERATÚRY

Autor, Popis: 
Gabriela Radičová, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Rimavská Sobota VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA PRVÚ ATESTÁCIU V PREDMETE RÓMSKY JAZYK A LITERATÚRA
Časopis: 
Pedagogické rozhľady