KTO SOM?, ALEBO O ĽUDSKEJ IDENTITE (I. ČASŤ)

Autor, Popis: 
(FILOZOFICKY K VYBRANÝM POJMOM Z ETICKEJ VÝCHOVY) Ján Kaliský, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Abstrakt: 
Článok uvádza filozofické východiská pri pýtaní sa na ľudskú podstatu, otázku „Kto som?“ zasadzuje do širšieho rámca filozofickej antropológie a transformuje ju na otázku „Čo je človek?“. Môže byť vhodným materiálom pre učiteľa etickej výchovy, ktorý sa so svojimi žiakmi v rôznych diskusiách neraz snaží zodpovedať otázku, prečo sa človek správa tak, ako sa správa.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady