KOMUNIKAČNÁ VÝCHOVA – INOVATÍVNE A KONCEPČNE

Autor, Popis: 
Inšpiratívna koncepcia prípravy a realizácie výukových materiálov na podporu komunikačnej výchovy vo výučbe materinského jazyka a literatúry Róbert Borbély, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Časopis: 
Pedagogické rozhľady