JE POTREBNÉ ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV?

Autor, Popis: 
Milan Cirjak, Metodické centrum, Prešov Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 1994, č. 2, s. 1-3.
Anotácia: 
Postoje učiteľov k ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov. Štyri dôležité dôvody podmieňujúce potrebu a nevyhnutnosť permanentného ďalšieho vzdelávania učiteľov.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady