INOVATÍVNE METÓDY VO VÝUČBE PREDMETU TVORBA PROJEKTOV OSVEDČENÁ PEDAGOGICKÁ SKÚSENOSŤ EDUKAČNEJ PRAXE – VÝŤAH

Autor, Popis: 
Janka Sudzinová, Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
Anotácia: 
Príspevok je určený všetkým učiteľom primárneho a sekundárneho vzdelávania, ktorí sú ochotní zmeniť zaužívaný spôsob vyučovania a zaktivizovať prácu žiakov na hodine. Projekty som realizovala so žiakmi v rámci vyučovania samostatného predmetu Tvorba projektov. Okrem opisu projektových aktivít som uviedla dve ukážky teoreticky zameraných hodín, do ktorých som implementovala inovatívne vyučovacie metódy.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady