INOVAČNÉ METODICKÉ POSTUPY VO VÝTVARNOM ODBORE ZUŠ AKO PROSTRIEDOK NA ROZVOJ TVORIVOSTI ŽIAKOV POMOCOU INTERPRETÁCIE VÝTVARNÉHO DIELA

Autor, Popis: 
Jana Sáčeková, Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5, Bratislava VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA PRVÚ ATESTÁCIU VO VÝTVARNOM ODBORE
Časopis: 
Pedagogické rozhľady