INKLUZÍVNA EDUKÁCIA V NIEKTORÝCH SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ODBORNÝCH PERIODIKÁCH, ZBORNÍKOCH, KNIHÁCH A NA INTERNETOVÝCH PORTÁLOCH

Autor, Popis: 
Jana Balážová, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava
Anotácia: 
Príspevok prináša prehľad rôznych prameňov, ktoré spracúvajú problematiku inkluzívnej edukácie. Autorka predstavuje klasické tlačené pramene, ale aj odkazy na internetové zdroje zo Slovenska a Českej republiky.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady