EURÓPSKE KLUBY – JEDNA Z CIEST VÝCHOVY K EURÓPANSTVU

Autor, Popis: 
Viera Hoffmanová, Metodické centrum, Prešov Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 1998, č. 5, s. 13-16.
Anotácia: 
Potreba výchovy mládeže pre život v zjednotenej Európe. Klubová práca. Program výchovy k porozumeniu európskej výchovy. Zakladanie Európskych klubov. Program a organizácie práce v kluboch. Perspektívy.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady