DÔLEŽITOSŤ PEDAGOGICKÝCH KOMPETENCIÍ Z POHĽADU UČITEĽOV

Autor, Popis: 
Slavka Gazdíková, Bidovce 224, Košice-okolie
Anotácia: 
V príspevku chceme poukázať na vlastný prieskum, ktorý bol realizovaný na vzorke 161 učiteľov základných a špeciálnych škôl v Prešovskom a Košickom kraji. Anonymným dotazníkom sme sa pokúsili zistiť názory učiteľov na význam jednotlivých druhov pedagogických kompetencií v ich edukačnej práci a na základe výsledkov ponúknuť odporúčania na rozvoj málo využívaných kompetencií.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady