DO PEDAGOGICKEJ KNIŽNICE

Autor, Popis: 
LISÁ, E. ET AL. HRY K ROZVOJI SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ. PRAHA : PORTÁL, 2010. 128 S. ISBN 978-80-7367-746-6 Marián Macejka, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava
Časopis: 
Pedagogické rozhľady