DO KNIŽNICE UČITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY

Autor, Popis: 
KALAŠ, I. Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní. Bratislava: Ústav informácií a prognmóz školstva, 2011. 167 s.ISBN 978-80-7098-495-6 Katarína Guziová, Štátny pedagogický ústav, Bratislava
Časopis: 
Pedagogické rozhľady