DETSKÁ LITERATÚRA VO VYUČOVANÍ ANGLICKÉHO JAZYKA

Autor, Popis: 
Jana Matijová, Základná škola s materskou školou, Šarišské Michaľany VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA DRUHÚ ATESTÁCIU: UČITEĽSTVO PRE 1. STUPEŇ ZŠ
Časopis: 
Pedagogické rozhľady