ČO POTREBUJE VEDIEŤ UČITEĽ O KOMUNIKAČNEJ KOMPETENCII ŽIAKA

Autor, Popis: 
Nadežda Kašiarová, Metodicko-pedagogické centrum, Banská Bystrica Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 2004, č. 5, s. 19-22.
Anotácia: 
Nadpredmetový charakter kľúčových kompetencií. Požiadavky na komunikačné zručnosti žiakov. Aké by mohlo byť komunikačné vyučovanie.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady