ČO MÁ VEDIEŤ UČITEĽ 1. STUPŇA ZŠ O SVOJOM ŽIAKOVI, AK HO CHCE VYCHOVÁVAŤ A VZDELÁVAŤ

Autor, Popis: 
Simoneta Babiaková, Metodicko-pedagogické centrum, Banská Bystrica Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 2002, č. 4, s. 15-16.
Anotácia: 
Potreba dôsledne poznať osobnosť dieťaťa, sledovať jeho rozvoj v oblasti kognitívnej a nonkognitívnej zo strany učiteľa na prvom stupni ZŠ. Cieľ: umožniť dieťaťu zažívať úspech v škole i mimo nej.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady